Τι προσφέρουμε

Το φάσμα των δραστηριοτήτων μας

είναι η εμπορία δορυφορικών συστημάτων,

η εγκατάσταση ασύρματων και ενσύρματων δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών

καθώς και service των Η/Υ.

 

Είμαστε εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες πώλησης

και τεχνικής εξυπηρέτησης της NOVA,

της πρώτης συνδρομητικής δορυφορικής τηλεόρασης στην Ελλάδα.

.